Tankens kraft.

Det är med tankens kraft vi skapar oss själva och världen vi ser på, jag tror att detta sker medvetet och omedvetet men många gånger sker det alldeles medvetet- när vi står där framför spegeln och tänker den där tråkiga tanken om oss själva. Men med övning så kan vi komma ifrån det där, genom att varje gång vi ser och tänker på oss själva, men också andra, tänker vi bra och fina tankar- tankar som gör att det spritter av välbehag i kroppen. Ibland kanske du inte ens tror på vad du tänker men fortsätt att tänka possitivt ändå ❤️